НОВИНИ

OФЕРТИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА 17.02.2015

“ВМЗ” – АД гр. Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за: І. Застраховка ”Гражданска отговорност” на МПС за 2015/16г. /по опис/. ІІ. Застраховка “Злополука” на лица в МПС за 2015/16г. ІІІ. Застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз за 2015/16г. – /по опис/. Застраховката е за една година. […]


Разгледай

ГРАМОТА 09.01.2015

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


Разгледай

ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ОЦЕНИТЕЛ 18.12.2014

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД–СОПОТ набира оферти за избор на оценител, който да извърши оценка на: сгради – 659 бр. и активи в процес на изграждане – 44 бр. по реда на МСС 36 инвестиционни имоти по справедлива стойност – 12 бр., собственост на дружеството.  Огледа се извършва след предварителна заявка по електронен път на e-mail: […]


Разгледай

П Р О Т О К О Л 09.12.2014

   


Разгледай

Избор на лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор 14.11.2014

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД – СОПОТ набира оферти за избор на лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/, собственост на дружеството. СПО,  съгласно т. 2 на Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи за осъществяване на технически надзор на СПО и за реда на […]


Разгледай

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД– СОПОТ набира оферти за избор на оценител 03.10.2014

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД– СОПОТ набира оферти за избор на оценител, който да извърши оценка на ведомствените жилища, собственост на дружеството, по списък одобрен от Съвета на директорите. Офертите се подават по електронен път на e-mail: office@vmz.bg или в деловодството на дружеството. Срок за подаване на офертите – до 16,00 часа на 31.10.2014 г.


Разгледай

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ АД – Сопот набира оферти от регистрирани служби по трудова медицина 25.09.2014

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ АД  - гр. Сопот   набира оферти от регистрирани служби по трудова медицина,    във връзка с избор  на изпълнител, който да осигури при най-ниска цена, комплексно обслужване на работниците и служителите от дружеството, в съответствие със Закона за здравословните и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията […]


Разгледай

Продажба на жилища 13.06.2014

Ръководството на „Вазовски машиностроителни заводи” АД гр. Сопот уведомява всички наематели на ведомствени жилища и гаражи, собственост на дружеството, желаещи да ги закупят, в срок до 15 юли 2014 година, включително, да подадат заявление по образец, в деловодството на дружеството, изразяващо волята на кандидата. За допълнителна информация: Тодор Караколев, организатор жилищно настаняване, тел. 03134 9866 […]


Разгледай

Прием на работници 13.01.2014

Ръководството на „ВМЗ” АД – Сопот, започва процедура по прием на работници. Приемът ще се осъществи чрез агенция по заетост, бюро по труда – Карлово, където ще бъдат обявени броят на местата и изискванията към търсещите работа. Отговарящите на условията  ще бъдат насочени към работодателя.


Разгледай

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД– СОПОТ набира оферти за избор на здравно заведение 17.12.2013

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД– СОПОТ набира оферти за избор на здравно заведение, което да извърши задължителните периодични медицински прегледи, съгласно НАРЕДБА №3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. Офертите се подават по електронен път на e-mail: office@vmz.bg или в деловодството на дружеството.   Срок за подаване на офертите – […]


Разгледай