НОВИНИ

За трети път през 2022 година се увеличава работната заплата във “ВМЗ” ЕАД 30.11.2022

Ръководството на ВМЗ ЕАД Сопот, след проведени разговори със социалните партньори, увеличава работните заплати от 1 декември 2022 година с 6,5% плюс 100 лева. Това е третото увеличение на заплатите през настоящата година в най-голямото държавно предприятие от военно-промишления комплекс на страната ни. Така през 2022-ра средната работна заплата в дружеството нараства с близо 50% […]


Разгледай

СЪОБЩЕНИЕ 21.11.2022

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 24.11.2022 г. /четвъртък/ и на 25.11.2022 г. /петък/, на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството.Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство […]


Разгледай

О Б Я В А 17.11.2022

“ВМЗ” – ЕАД гр. Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за следните видове застраховки:   І. Групова рискова застраховка ”Отговорност на работодателя” при следните условия : По отношение на всяка една претенция или серия от претенции следствие от едно застрахователно събитие –100 000 лв. В агрегат за всички събития в рамките […]


Разгледай

„ВМЗ“ Сопот обновява автопарка си 14.11.2022

С цел обновяване на собствения си автопарк, повишаване ефективността и качеството на производството на предприятието, “ВМЗ” Сопот закупи два нови мотокара (газокар), един мини колесен челен товарач и пет влекача с полуремаркета над 12 тона за превоз на специална продукция – от представителството на “MAN” за България. До края на настоящия месец ще бъдат закупени […]


Разгледай

ОБЯВА 08.11.2022

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (ВМЗ), гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител на част ОВК на 231 цех – лакобояджиен участък по изготвен проект. 1.Информация относно заданието Изготвения проект по ОВК включва: – смукателна вентилация – нагнетателна вентилация – аварийна вентилация 2.Време и място за извършване на огледа 231 цех – лакобояджиен участък. Цеха […]


Разгледай

“ВМЗ” ЕАД Сопот изгражда колектор за отпадъчни води 07.11.2022

Първа копка за изграждане на колектор за отпадъчни води направи на 3 ноември изпълнителният директор на ВМЗ ЕАД Сопот – инж. Иван Стоенчев. Той поясни, че целта е разделяне на смесените отпадъчни води от площадка „Сопот“ на дружеството посредством дъждопреливник и отвеждане на битовите отпадъчни води към градската канализация на Сопот. Проучвателните работи по проекта […]


Разгледай

О Б Я В А 01.11.2022

  “ВМЗ” – ЕАД гр. Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за следните видове застраховки:   І. Групова рискова застраховка ”Отговорност на работодателя” при следните условия : По отношение на всяка една претенция или серия от претенции следствие от едно застрахователно събитие –100 000 лв. В агрегат за всички събития в […]


Разгледай

О Б Я В А 10.10.2022

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (ВМЗ), гр. Сопот набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2022 г. Информация за дружеството Балансова стойност на активите (хил.лв.) към 31.12.2021 г. – 464 348; Нетни приходи от продажби (хил.лв.) за 2021 г. – 178 936; Балансова ст-ст […]


Разгледай

СЪОБЩЕНИЕ 19.09.2022

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.09.2022 година /сряда/, на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството.Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство на “ВМЗ” ЕАД е уведомило […]


Разгледай

СЪОБЩЕНИЕ 07.06.2022

„Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за пречистване на битовите отпадъчни води от площадка „Иганово“ на „ВМЗ“ ЕАД гр. Сопот.“ ИП пс – Иганово


Разгледай

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ