НОВИНИ

Министерството на икономиката и ръководството на “ВМЗ” работят за подсигуряване на още договори 29.06.2018

Министерството на икономиката като принципал на “ВМЗ” и ръководството на предприятието правят всичко възможно за подсигуряване на допълнителни договори в предстоящите два месеца. Целта е максимално бързо и ефективно да бъде натоварен заводът, да се възстанови допълнителното материално стимулиране и съответно – по-високото заплащане на персонала. Това стана ясно по време на работна среща между […]


Разгледай

“ВМЗ” ЕАД участва на ХЕМУС’2018 с нови продукти 30.05.2018

С участници от 17 държави започна 13-ото изложение за военна и отбранителна техника “Хемус 2018″. Общият брой на изложителите е 69, от които 48 български и 21 чуждестранни. Участват 5 фирми от Германия и по 4 от Франция и САЩ. В изложението експозиции имат две фирми от Израел и по една от Австрия, Беларус, Канада, […]


Разгледай

ОБЯВА 14.05.2018

О Б Я В А  до заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)  „ ВМЗ СОПОТ “ EАД – гр. Сопот  съобщава  на засегнатото население, че има инвестиционно предложение […]


Разгледай

СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ за 2018 г. 23.04.2018

     „ВМЗ“ ЕАД – гр. Сопот е основан през 1936 г. и е най-голямото предприятиеот военнопромишления комплекс на България.Предприятието разработва и произвежда широка гама продукти със специално предназначение като боеприпаси,гранати, ракети, взриватели, пирозакъснители и др. Разполага с открит изпитателен полигон за изпитвания на продукцията. „ВМЗ“ ЕАД традиционно участва в специализираното изложение „Хемус” в Пловдивския Технически панаир, […]


Разгледай

Информационен бюлетин 23.04.2018

Във връзка със сключен договор между „ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот и Технически университет – Габрово е обявен прием за учебната 2018/2019г. за следните специалности:  Направление „Машинно инженерство“:  -  Мехатроника          –  Компютърни технологии в машиностроенето  Направление „Електротехника, електроника и автоматика“:  -        Автоматика, информационна и управляваща техника -        Електроенергетика и електрообзавеждане -        Електроника   По […]


Разгледай

Конкурс за избор на лицензиран търговец за доставка на ел.енергия за нуждите на “ВМЗ” ЕАД 10.04.2018

ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД обявява конкурс по документи за избор на  лицензиран търговец за : „ Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД” от Изпълнител-координатор на стандартна балансираща група, за високо напрежение, с пълно администриране на информационния поток с „ЕСО” ЕАД и поемане на разходите […]


Разгледай

Съобщение 27.03.2018

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 29.03.2018 година /’четвъртък/, на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство на “ВМЗ” ЕАД е […]


Разгледай

Работниците и служителите на “ВМЗ”ЕАД ще получат Великденски надбавки 13.03.2018

Великденски надбавки в размер на една минимална работна заплата ще получат всички работници и служители от държавното дружество “ВМЗ” – Сопот. Това става с решение на Съвета на директорите и след консултации със социалните партньори в предприятието. Директорският борд поздравява персонала на “ВМЗ” за добрата работа и уведомява, че в момента се подписват договори, гарантиращи […]


Разгледай

Продажба на недвижими имоти 13.03.2018

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява всички заинтересувани за недвижими имоти, собственост на дружеството, по отношение на които при евентуален инвестиционен интерес би могла да бъде задействана процедура за продажба, както следва: I. Поземлен имот с идентификатор № 68080.130.98 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка сто и тридесет точка деветдесет и осем), […]


Разгледай

Съобщение 07.03.2018

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 09.03.2018 година /петък/, на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство на “ВМЗ” ЕАД е […]


Разгледай